ติดต่อสมาคม

dog-checks.com
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร
2508 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
 
ติดต่อ สุดธิดา สินธุพิบูลยกิจ (เบล)
เจ้าหน้าที่สมาคมศิษย์เก่าฯ
โทร 094-496-8633
E-Mail : sattahipsingsamut@gmail.com